013 8200254       Informatie MA-VR 8.30 uur - 17.00 UUR       013 8200255       Servicedesk MA-VR 7.30 uur - 18.00 UUR

“We hebben toch een backup…?”

is een veelgehoord antwoord op de vraag of er is nagedacht over zaken als bedrijfscontinuïteit en archivering van data. Maar een backup oplossing is vaak niet geschikt en ingericht voor uitwijk doeleinden. Een back-up is ook niet bedoeld als archief van data om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

In deze blog zullen wij u uitleggen wat de verschillen zijn tussen backup, uitwijk en archivering en waarom het zo belangrijk is dom deze drie processen goed ingericht te hebben.

Binnen het Business Continuity proces wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen backup, archief en uitwijk:

 • Het doel van een backup is om problemen op te lossen in geval van dataverlies of datacorruptie, om zo de bedrijfscontinuïteit zo min mogelijk te verstoren. Een backup is dus een reservekopie van je huidige data.
 • Het doel van een archief is het langdurig bewaren van data om aan bewaartermijnen te kunnen voldoen.
 • Het doel van een uitwijk is om de dienstverlening na een calamiteit zo snel mogelijk te herstellen met zo min mogelijk dataverlies.

Het langdurig bewaren van data in een back-up levert een aantal problemen op ten opzichte van het bewaren in een archief:

 • In een backup worden kopieën van momentopnames bewaard. Voor het terughalen van specifieke informatie zijn er vaak meerdere momentopnames nodig die met elkaar afgestemd moeten worden.
 • Een backup is niet georganiseerd en geïndexeerd. Het terughalen van informatie is daarom erg tijdrovend en complex.
 • Een backup maakt vaak gebruik van hardware- en software componenten die over enkele jaren waarschijnlijk niet meer ondersteund worden.
 • Een backup slaat te veel data op die niet voor een langere rijd bewaard hoeft te worden. Hiervoor wordt dus onnodig extra opslagcapaciteit verbruikt.

Als het wettelijk verplicht is om bepaalde data voor langere tijd te bewaren, dan kan dit het beste door middel van archivering opgelost worden. Het is belangrijk dat van een archief ook een backup wordt gemaakt. Een archief bevat namelijk altijd originele gegevens en het verlies van het archief betekent ook het verlies van de originele data.

En onze storage replicatie dan…?

Tegenwoordig zijn de meeste ‘enterprise’ storage oplossingen voorzien van geavanceerde replicatie technologieën. Het is echter belangrijk om te realiseren dat storage replicatie geen vervanger is voor het maken voor backups!

Een uitwijkreplica is specifiek bedoeld voor het beschikbaar hebben van de noodzakelijke data, zodat de bedrijfskritische processen doorgang kunnen vinden in geval van een calamiteit. De replica bevat een kopie van de productiedata van een specifiek moment, met een hoeveelheid dataverlies die acceptabel is (Recovery Point Objective). In tegenstelling tot een back-up hoeft er bij een uitwijk geen data hersteld te worden, omdat de replica maar één kopie (de laatst gemaakt) van de originele data bevat. Dit betekent dus dat een replica geen historische versies bevat van voorgaande dagen, wat bij een backup wel het geval is.

Om tot een juist ontwerp van de verschillende processen te komen, is het belangrijk om de functionele eisen voor het veiligstellen van data duidelijk te hebben. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Welke data moet er worden meegenomen in de backup?
 • Hoeveel data mag er maximaal verloren gaan?
 • Welke bedrijfsprocessen moeten doorgang vinden in geval van een calamiteit?
 • Binnen hoeveel tijd moet de dienstverlening weer beschikbaar zijn na een calamiteit?
 • Tot hoeveel dagen terug moet er data hersteld kunnen worden?
 • Welke momentopnames uit het verleden moeten er bewaard blijven?
 • Welke gegevens moeten bewaard blijven volgens de wettelijke bewaarplicht?

Zonder deze specificaties is het onmogelijk om een backup, archiveren en/of uitwijk oplossing in te richten die in overeenstemming is met bedrijfsdoelstellingen. De inrichting hangt daarnaast nauw samen met de storage omgeving en gerelateerde IT infrastructuur. Voordat er ingrijpende keuzes worden gemaakt, zoals de aanschaf van een nieuwe storage oplossing of het uitfaseren van tape backup, is het dus van groot belang om een goed overzicht te hebben van de huidige IT infrastructuur en welke eisen er gesteld worden. Hiermee kan de gewenste situatie duidelijk in kaart gebracht worden en kunnen nieuwe oplossingen zo optimaal mogelijk worden ingepast.

Wat kan CompX ICT & Telecom voor u betekenen?

Wilt u meer weten over Online backup en wat CompX voor u kan betekenen? Vraag dan hieronder vrijblijvend een gesprek aan.