013 8200254       Informatie MA-VR 8.30 uur - 17.00 UUR       Servicedesk MA-VR 7.30 uur - 18.00 UUR

Maakt het uit waar jouw data staat opgeslagen?

Wanneer je waardevolle informatie hebt, sla je deze natuurlijk het liefst op in eigen land. Geen derden met toegang, geen buitenlandse bedrijven waarvan de betrouwbaarheid niet gecontroleerd is. Dataopslag in Nederland is daarom de beste keuze die je kunt maken. CompX ICT & Telecom legt uit waarom.

Onderzoek
Eind 2015 werd een onderzoek uitgevoerd over het belang van dataopslag in Nederland. Uit dat onderzoek bleek dat 70 procent van de ondervraagde organisaties het belangrijk vindt dat de data wordt opgeslagen in Nederland. Slechts 64 procent kon garanderen dat de bedrijfsinformatie daadwerkelijk in Nederland is opgeslagen.

Het opslaan van gegevens in de cloud is veilig, maar de vraag is wie je deze gegevens toevertrouwd. Gevoelige informatie blijft mogelijk niet meer privé wanneer u de data onderbrengt bij een file-sharing-dienst. Denk daarbij aan de gratis diensten zoals Google Drive, Microsoft OneDrive, Wetransfer en Dropbox.

Gegevens zijn beter beveiligd in Nederland
Deze gratis diensten hebben hun servers onder andere in Pakistan en de Verenigde Staten gevestigd. Daardoor geldt het Amerikaanse rechtssysteem. Deze heeft de ‘Patriot Act’ opgenomen. Daardoor kunnen gevoelige bedrijfsgegevens terecht komen bij de Amerikaanse overheid.

Onlangs meldde het Europese Hof dat de Verenigde Staten onvoldoende actie ondernemen om persoonsgegevens te beschermen. De veiligheid is niet voor 100 procent gewaarborgd. Je weet bijvoorbeeld niet wie over jouw data beschikt, doordat de verbinding niet beveiligd is.

Hoe zit dat bij CompX?
Bij CompX ICT & Telecom blijf je de eigenaar van je data. Bij veel gratis diensten is dit niet het geval en ben jij het product. Bij Dropbox ben je bijvoorbeeld geen eigenaar van de data. De privacy wordt alleen gegarandeerd als je de data niet deelt tussen verschillende apparaten. Dat is een bijzondere regel, want dat is in beginsel waarvoor de dienst in het leven is geroepen. Daarnaast is het belangrijk dat je de data versleutelt. Zo kan niemand anders, behalve de eigenaar van de data, de data ontsleutelen, openen en bewerken.

Verbod
Sinds 1998 geldt er binnen de Europese Unie een verbod op doorgifte van privacygevoelige informatie/gegevens buiten de EER. Onder de EER verstaan we alle landen die lid zijn van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. In sommige gevallen is doorgifte toegestaan. Dan moet het gaan om een partij in de Verenigde Staten, die is aangesloten bij de EU-US Privacy Shield. (voorheen: Safe Harbor principles).

In alle andere gevallen geldt dat doorgifte alleen is toegestaan als de eigenaar van de data ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Er moet een overeenkomst worden gesloten, die voldoende beschermingsmaatregelen biedt. Kortom: in Nederland is je data echt veilig.

Verantwoordelijkheid
Het is zeer waarschijnlijk dat je onderneming gegevens van klanten opslaat. Denk hierbij aan namen, adressen en andere gevoelige informatie. De ondernemer draagt de verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze gegevens goed te regelen.

Bedrijven moeten dus nagaan of de provider voldoende beveiliging biedt. Als het bedrijf kan aantonen dat de serviceprovider genoeg maatregelen neemt om goede beveiliging te garanderen, voldoet het bedrijf aan de eisen die de wetgever stelt. Uiteindelijk blijft de ondernemer zelf verantwoordelijk. Daarom is het belangrijk de juiste keuze te maken. Lees meer over de Meldplicht Datalekken >>

Ultramodern en veilig datacenter
De servers van CompX ICT & Telecom zijn gevestigd in Nederland. Wij werken met een Nederlandse leverancier in Eindhoven, die alle data niet alleen versleutelt ontvangt, maar ook versleutelt bewaard. Daarnaast maken we gebruik van de modernste hardware en meest up-to-date beveiliging. Op die manier heb je dus niets te vrezen.

Vrijblijvend advies

Wil je vrijblijvend advies? Laat dan je gegevens bij ons achter. Een collega van mij neemt contact met je op om te bespreken wat wij voor jou organisatie kunnen betekenen.

Related Posts

1 Response

Leave a Reply