013 8200254       Informatie MA-VR 8.30 uur - 17.00 UUR       Servicedesk MA-VR 7.30 uur - 18.00 UUR

De cloud is sterk in opkomst in Nederland. En dat is niet voor niets; de keuze voor cloud levert de nodige voordelen op. Met een cloud-omgeving kun je sneller inspelen op veranderingen in je bedrijf en maken eenmalige investeringen plaats voor betalen naar gebruik (Pay-per-use). En waar veiligheid in het verleden nog wel eens ter discussie stond, is het voor veel ondernemers duidelijk dat de cloud wel degelijk veilig is. Er zijn immers maar weinig kantooromgevingen waar de (veiligheids)voorzieningen zo goed geregeld zijn als in een datacenter.

In 5 stappen naar de cloud;

een stappenplan voor ondernemers die de stap naar de cloud willen maken, maar nog niet goed weten hoe.

Stap #1. Inventariseer uw huidige ICT-omgeving
Voordat je kunt bepalen welke cloud-oplossing het meest geschikt is voor uw bedrijf is het belangrijk dat de huidige ICT-omgeving in kaart wordt gebracht. Denk daarbij aan de volgende elementen.

Internetverbinding
De belangrijkste voorwaarde om te kunnen werken in de cloud; de internetverbinding. Welke internetverbinding is er beschikbaar, wat is daarvan de snelheid en welk SLA is hierop van toepassing? Is er een backup-internetverbinding, als de primaire internetverbinding wegvalt?

Hardware
Beschrijf welke hardware aanwezig is en wat de functies hiervan zijn en wees zo specifiek mogelijk. Merken, type, aanschafdatum, serienummers; al deze informatie is nodig om een goed beeld te krijgen.

Software
Welke software wordt er gebruikt en door wie? Noteer niet alleen bedrijfsspecifieke software, maar ook software als Microsoft Office. Hoewel niet (direct) relevant; neem ook webbased applicaties die gebruikt worden op in het inventarisatierapport. Geef per softwarepakket aan hoe het gelicenseerd is en welke geldigheidsduur deze licenties hebben.

Data
Breng in kaart hoeveel data er in totaal wordt opgeslagen. Beperk dit niet tot de data op servers, maar controleer ook of individuele medewerkers of afdelingen wellicht elders (lokaal of extern) data hebben opgeslagen. Denk ook aan databases van applicaties.

Backup
Documenteer hoe de backup geregeld is en controleer de omvang hiervan. Beschrijf ook de restoreprocedure en retentiebeleid.

Koppelingen
Als er systemen aan elkaar zijn gekoppeld is het van belang om die te documenteren. Denk hierbij aan koppelingen tussen bijvoorbeeld Outlook en een CRM-pakket, of een webshop en een voorraadregistratiesysteem.

Stap #2. Stel de gewenste situatie vast en leg deze vast in een rapport van eisen

Als eenmaal de huidige ICT-omgeving in kaart is gebracht, kan worden bepaalt aan welke eigenschappen de cloud-oplossing moet voldoen. In deze fase is het aan te raden om een cloudspecialist van CompX ICT & Telecom langs te laten komen, die je helpt bij het bepalen van de gewenste oplossing.

Een goed rapport van eisen heeft niet alleen aandacht voor de technische details, maar gaat ook in op de voorgenomen werkwijze. Voor ons als cloud-aanbieder is het van belang om te begrijpen op welke wijze de gebruikers het platform gaan inzetten. Alleen op die manier kan ook vooraf een goed plan gemaakt worden om beheer en onderhoud te plannen.

Een concreet voorbeeld: stel, je hebt een bedrijf waarin het productieproces 24*7 doorloopt. De productieafdeling moet te allen tijde kunnen beschikken over de ERP-software, terwijl de kantoormedewerkers alleen tussen 8:00 en 18:00 uur werken. In zo’n situatie is het essentieel dat CompX ICT & Telecom hiervan op de hoogte is, om hiermee rekening te houden in het plan voor onderhoud, support, backup, etc.

Stap #3. Kies de geschikte cloud-oplossing

Met het rapport van eisen wordt de selectie van de geschikte cloud-oplossing een stuk eenvoudiger. Bespreek het rapport met CompX ICT & Telecom en neem de terugkoppeling van hen door.

Welke garanties worden er door CompX ICT & Telecom gegeven, hoe gaat men om met updates, onderhoud en helpdeskondersteuning? Is er aanwijsbare expertise, hebben ze ervaring met vergelijkbare bedrijven? Past de omvang van het bedrijf bij uw eisen en hoe zit het met de (telefonische) bereikbaarheid?

Verzeker jezelf ook van goede afspraken op gebied van projectmanagement. Goed projectmanagement blijkt in de praktijk één van de belangrijkste voorwaarden van een soepele overstap naar de cloud.

Stap #4. Plan de migratie

Een migratie naar de cloud kan vlekkeloos verlopen, mits goed voorbereid. Vraag CompX ICT & Telecom naar een migratieplan. Stel hierbij vragen als:

– Hoe lang duurt de migratie?
– Wanneer wordt de migratie afgerond?
– Wat wordt er gedaan om de downtime tot het minimum te beperken?
– Welke derde partijen spelen een rol bij de migratie en zijn zij op de hoogte?
– Wanneer wordt de instructie gepland?
– Welke nazorg kunnen we verwachten?

Zorg dat de voorgestelde projectmanagement-methode wordt gehanteerd.

Stap #5. Nazorg en instructie

Een migratie naar de cloud neemt veranderingen met zich mee, daarom zijn nazorg en instructie een belangrijk onderdeel van het proces. Een gebrek aan instructie kan ervoor zorgen dat medewerkers ineffectief gebruik gaan maken van de mogelijkheden en dat beoogde voordelen niet worden benut.

Een instructiemoment per afdeling kan handig zijn, vooral wanneer gebruikers in kleine groepjes samen aan de slag gaan, onder toeziend ook van CompX ICT & Telecom. Uiteraard is het ook mogelijk om voorafgaand aan de migratie al een instructie te plannen in de vorm van een training. De personen die de training volgen kunnen de dagen na de migratie dienen als eerste aanspreekpunt voor de gebruikers die vragen hebben.

Informatie

Wilt u meer informatie om over te stappen naar de cloud? Laat dan hieronder uw gegevens achter.

Related Posts

1 Response

Leave a Reply