013 8200254       Informatie MA-VR 8.30 uur - 17.00 UUR       Servicedesk MA-VR 7.30 uur - 18.00 UUR

De voor- en nadelen van overstappen naar de cloud

Cloud computing; een fenomeen dat met de snelheid van een wervelwind het traditionele ICT landschap op structurele en ingrijpende wijze verandert.

De term cloud computing refereert aan het wolkje waarmee het internet al sinds het ontstaan ervan schematisch wordt aangeduid. Cloud computing staat dan ook voor allerlei ICT-diensten die via het internet worden aangeboden.

Steeds meer bedrijven maken de overstap naar de cloud. Vooral HR- en CRM-systemen blijken populaire applicaties die in de cloud worden gedraaid. Wat zijn de redenen voor zoveel bedrijven om de overstap naar de cloud te maken?

De cloud heeft veel voordelen, waarvan kostenbesparing er slechts één is. Softwarepakketten hoeven niet te worden aangeschaft. Programma’s worden als dienst aangeboden en de kosten worden bepaald door het gebruik dat van de dienst wordt gemaakt (pay per use), bijvoorbeeld het aantal minuten dat een processor aan het rekenen is, of het aantal dagen dat een programma wordt gebruikt. Dit betekent ook dat er geen ruimte nodig is voor servers, IT-personeel ingekrompen kan worden en bespaard kan worden op stroom.

Installaties, testen, technische beveiligingsmaatregelen en updates, het vergroten van opslagruimte, zij zijn allemaal verleden tijd en worden door CompX ICT & Telecom verzorgd. Het enige wat nodig is, is een computer en een internetaansluiting. Na het inloggen kan men direct aan de slag. Medewerkers hebben zo direct toegang tot bedrijfsgegevens, vanaf iedere computer, wereldwijd.

Dit zijn nog maar enkele van de vele voordelen die de cloud biedt. Toch is het belangrijk om niet teveel met het hoofd in de wolken te lopen. Er zijn namelijk ook risico’s verbonden aan de cloud.

Werken in de cloud betekent dat bedrijfsgegevens niet meer op eigen servers van het bedrijf worden opgeslagen, maar op verschillende externe servers, beheerd door CompX ICT & Telecom. Dit heeft een aantal juridische consequenties, waarvan bedrijven zich niet altijd bewust zijn. Wat gebeurd er bijvoorbeeld bij storingen, of verlies of ontvreemding van uw gegevens? En zijn uw gegevens altijd beschikbaar, ook als CompX ICT & Telecom niet (telefonisch) bereikbaar is?

Privacygevoelige informatie

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens blijft de ondernemer verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens, ook indien deze extern worden opgeslagen. (lees het verslag van onze seminar over de Wet bescherming persoonsgegevens en de Meldplicht Datalekken). Daar waar privacygevoelige informatie aan de cloud wordt toevertrouwd, is het dus aan de ondernemer ervoor te zorgen dat aan de privacywetgeving is voldaan.

Bij bepaalde persoonsgegevens, zoals ras of godsdienst, stelt de wet extra eisen aan de beveiliging. Daarnaast schrijven de privacywetgeving in Nederland en Europa voor dat privacygevoelige gegevens niet zomaar aan landen buiten de EER doorgegeven mogen worden. Hiervoor is uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene nodig, van wie de gegevens worden doorgegeven. Daarnaast gelden nog aanvullende eisen, zoals een vergunning van het Ministerie van Justitie, die alleen bij voldoende beschermingsmaatregelen wordt afgegeven.

Gelet op de strenge regels die gelden kan het dus verstandig zijn om vooraf te bepalen welke gegevens wel en welke niet aan de cloud worden toevertrouwd, afhankelijk van de gevoeligheid en de risico’s die zich openbaren wanneer de gegevens onvoldoende beveiligd blijken te zijn.

Daarnaast is het uiteraard zaak de overeenkomst met de cloud-aanbieder te checken op aansprakelijkheid voor het geval de gegevens in verkeerde handen komen. Hetzelfde geldt voor aansprakelijkheid bij storingen, of verlies van gegevens.

Toegang tot bedrijfsgegevens

Nu de bedrijfsgegevens in de cloud eenvoudig toegankelijk worden met een inlogcode, vormen werknemers die toegang hebben en het bedrijf verlaten ook een risico voor de veiligheid van de gegevens. Ook hier geldt dus dat goed moet worden bezien wie toegang tot welke gegevens krijgen, wat de risico’s zijn wanneer de gegevens op straat komen te liggen en of de informatie wel geschikt is voor de cloud. Bepalingen als een verplichting tot geheimhouding en een boeteclausule mogen ook zeker niet ontbreken in de arbeidscontracten. Daarnaast is uiteraard zaak inlogcodes regelmatig te wijzigen.

Conclusie

Cloud computing kan een uitkomst zijn voor veel ondernemers, mits de nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Belangrijk is om eerst te inventariseren welke gegevens het betreft en hoe groot de risico’s zijn indien deze verloren gaan of in verkeerde handen terecht komen. Deze inventarisatie kan CompX ICT & Telecom samen met u doen aan de hand van een bepaalde checklist. Wanneer deze inventarisatie is gedaan, kan worden beoordeeld of de gekozen oplossing verantwoord is en of de overeenkomst van CompX ICT & Telecom voldoende waarborg biedt.

Mocht u een vrijblijvende inventarisatie willen aanvragen, dan kan dat met onderstaand contactformulier. Wij nemen binnen 48 uur contact met u op.

[ninja_form id=16]

Related Posts

1 Response

Leave a Reply