013 8200254       Informatie MA-VR 8.30 uur - 17.00 UUR       013 8200255       Servicedesk MA-VR 7.30 uur - 18.00 UUR

Alles draait om één ding: wat wil de klant?

CompX ICT & Telecom vaart duidelijke koers; “Alles draait om één ding: wat wil de klant?” Bedrijven willen altijd op ICT kunnen vertrouwen. De wereld verandert continu, het bedrijf verandert mee. Ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn, ook tijdens vergaderingen. CompX ICT & Telecom garandeert continuïteit, ook als ontwikkelingen zich snel opvolgen.

Björn de Beer, commercieel directeur bij CompX ICT & Telecom: “Waar is momenteel behoefte aan bij klanten? Klanten vragen om een stabiel netwerk met een hoge beschikbaarheid en willen zelf zo min mogelijk tijd besteden aan storingen, herstelwerkzaamheden, updates, etc. De ICT-infrastructuur moet het als een soort van vanzelfsprekendheid altijd doen! Tevens willen ondernemers een zekere mate van flexibiliteit hebben en hun ICT-infrastructuur laten meebewegen met de dynamiek van de markt. De termen netwerkbeheer en cloud doen van zich spreken.”

John de Waal, technisch directeur bij CompX ICT & Telecom vult aan: “De werkplek is tegenwoordig niet per definitie meer fysiek gebonden aan een vaste kantoorplek. De moderne gebruiker wil eigenlijk overal over zijn werkplek kunnen beschikken, op kantoor, thuis of onderweg. Middels een PC, laptop of smart-device. Belangrijke vraag is hoe dat kan worden georganiseerd. Met de huidige techniek is het mogelijk om een virtuele werkplek af te nemen uit de cloud. Deze online werkplek beschikt over alle noodzakelijke applicaties en faciliteiten en kan in een volledig beheerde variant worden afgenomen. Er wordt betaald voor het daadwerkelijk gebruik. Upfront investeringen worden lager en de ICT-omgeving beweegt met de ondernemer mee.”

Voice over IP (VoIP) is ook een veelgevraagde oplossing van CompX ICT & Telecom. Björn: “De mobiele gebruiker wil graag op zijn nummer bereikbaar zijn als hij op kantoor zit. Maar net zo goed wil hij thuis bereikbaar zijn op hetzelfde nummer. Dit kunnen we ook als werkplekoplossing bieden. We noemen dit Online Bellen (Hosted VoIP), een telefonieplatform in de cloud.”

VoIP biedt echter meer mogelijkheden. John: “Als je kijkt naar de financiële dienstverlening, daar bestaat de behoefte om gesprekken op te nemen en deze te koppelen aan de digitale dossiers van klanten (uiteraard binnen de hiervoor geldende regelgeving). Maar het is bijvoorbeeld ook eenvoudig mogelijk om tijdelijke telefoondiensten aan een derde over te dragen bijvoorbeeld in geval van afwezigheid, waardoor het kantoor van de klant toch bereikbaar blijft. Voor een maatwerkadvies inventariseren wij de wensen van de klant en vertalen deze naar een optimale VoIP-oplossing.”

Ondernemers kunnen te allen tijde contact opnemen met CompX ICT & Telecom voor een zogenaamde quickscan. Björn: “We komen gratis langs. Kijken wat er op dat moment aan soft- en hardware in huis is en geven daarop een kort advies. Wanneer een ondernemen klant wordt, doen wij er alles aan om uw software en data goed te beheren. Wij doen dat door middel van geavanceerde beheersoftware en de klant merkt daar niets van. We kunnen op die manier pro-actief handelen. Achteraf informeren we een klant dat een probleem is opgelost, zonder dat het bedrijf daar last van heeft gehad.”

»»» Wanneer er een behoefte of noodzaak ontstaat om te veranderen, doet CompX ICT & Telecom dat op een gecontroleerde en voorspelbare wijze, middels de volgende eenvoudige stappen:
• Inventariseren;
• (Vaste) prijsafspraak;
• Planning;
• Realisatie;
• Nazorg.

Een project resulteert altijd in het opnieuw in beheer nemen van de omgeving, zodat daarna de continuïteit weer gegarandeerd kan worden. «««

Leave a Reply