013 8200254       Informatie MA-VR 8.30 uur - 17.00 UUR       013 8200255       Servicedesk MA-VR 7.30 uur - 18.00 UUR

Aantal failliete IT-bedrijven daalt met 9 procent

Volgens het ING Economisch Bureau is het aantal bedrijven in de IT-sector dat moest stoppen met hun activiteiten in de eerste helft van dit jaar gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar: van 87 bedrijven naar 79 bedrijven, zie de afbeelding hieronder. 79 bedrijven is 4,3% van het totaal aantal faillissementen in 2018 tot nu toe. ‘De IT-sector heeft te maken met veranderend klantengedrag door de opkomst van nieuwe technologieën zoals ‘Cloud computing’ en de verdere digitalisering van de economie’, legt Katinka Jongkind (econoom mkb bij het ING Economisch Bureau) uit. Zo besteden steeds meer organisaties hun IT uit vanwege het hoge innovatietempo op technologisch gebied. Er worden dan ook minder consultants ingezet op locatie. Wat houdt dit in voor IT-bedrijven gericht op een traditionele dienstverlening? Zij zullen hun verdienmodel moeten aanpassen om mee te blijven doen.

Voor de faillissementen is een aantal oorzaken te noemen. Echter, hierbij moet wel onderscheid worden gemaakt tussen startende bedrijven (bedrijven die minder dan 3 jaar bestaan) en volwassen bedrijven (bedrijven die meer dan 10 jaar bestaan). Voor eigenlijk alle branches geldt dat de volwassen bedrijven bankroet gaan, omdat ze te laat inspelen op veranderende marktontwikkeling zoals de digitalisering. Een andere oorzaak is het niet meer relevant zijn van de dienst, het product of verdienmodel. Laatst genoemde is ook een van de oorzaken van een faillissement bij een jonge organisatie. Net als problemen met het aantrekken van groeikapitaal, te ver vooruit lopen op de huidige ontwikkelingen (IT-gebied) en het ontbreken van ondernemerskwaliteiten binnen het bedrijf.

Gekeken naar de andere sectoren, gingen vooral in de bouw (-22 procent) en de zakelijke dienstverlening (-18 procent) minder bedrijven failliet. Wellicht door de goed draaiende economie?

Heb jij naar aanleiding van dit artikel vragen over Cloud computing? Neem dan contact met ons op via 013-8200254 of stuur een mail naar info@compx.nl. Je kunt ook altijd verder kijken op onze website bij ‘Online Werken‘ en ‘Office 24/7‘.